Η τελευταία ανάρτηση πραγματοποιήθηκε στις 17/2/12. Από εκεί κι έπειτα αναρτήσεις για κραυγαλέες περιπτώσεις κι όταν οι συνθήκες το ευνοούν. Παρόλα αυτά, για τους λάτρεις της εξερεύνησης, αξίζει η εξερεύνηση ολόκληρου του blog.

Να είστε καλά.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Πρόταση για την έξοδο από την οικονομική κρίση...

Aπό τον  Μανόλη Βασιλάκη
μέλος του ιδρυτικού πυρήνα της ΕΝΑΚ

Οι τελευταίες εξελίξεις δυστυχώς μας επιβεβαιώνουν. Όπως επισημάναμε με άρθρο παρέμβαση το Μάιο του 2011:
Με την παραμονή στο ευρώ με τις υπάρχουσες συνθήκες, με χρέος 500 δις ευρώ (ή 170 τρισεκατομμύρια δραχμές) και με οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση, το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι συνθήκες απόλυτης φτώχειας για τα επόμενα 50 χρόνια. Η Ελλάδα σε πλήρη οικονομική υποδούλωση και οι εργαζόμενοι σε συνθήκες γαλέρας. 
Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε…
Θα θέλαμε λοιπόν να επαναλάβουμε την πολιτική μας πρόταση και να καλέσουμε το λαό να την στηρίξει. Να επιβάλλει τη λύση που θα δίνει προοπτική ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας. Να απομονώσει τα κόμματα της ολιγαρχίας που στόχο τους έχουν την εξασφάλιση των δανειστών και την αναδιανομή του πλούτου υπέρ του κεφαλαίου με εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων. 
Η κατά την γνώμη μας διέξοδος περιέχει τα παρακάτω σημεία: 

• Η επαναφορά μιας υποτιμημένης δραχμής με πλήρη άρνηση πληρωμής οποιουδήποτε χρέους. 

• Πλήρη αποχώρηση από διεθνείς οργανισμούς τύπου ΕΕ, (που μέσω των κοινών οικονομικών πολιτικών και την τελείως παράλογη ισοτιμία δραχμής ευρώ μας

οδήγησαν στην πλήρη απογύμνωση της χώρας από κάθε παραγωγική δραστηριότητα). Καμία συμμετοχή σε διεθνή οργανισμό όταν αυτός δημιουργεί υποχρεώσεις που περιορίζουν την ισχύ του Εθνικού Συντάγματος. 

• Πλήρη αποχώρηση της Ελλάδος από στρατιωτικές επιχειρήσεις υπερεθνικών οργανισμών. Έξοδος από το ΝΑΤΟ. Αποχώρηση κάθε ξένης στρατιωτικής βάσης από το Ελληνικό έδαφος. 

• Εθνικοποίηση των τραπεζών των τηλεπικοινωνιών των διυλιστηρίων του ορυκτού πλούτου και κάθε καθοριστικής για το μέλλον της χώρας παραγωγικής δραστηριότητας. 

• Θέσπιση νέων δομών διοίκησης που θα επιβάλουν τον πλήρη οικονομικό έλεγχο και την διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων και συστήματα επιλογής στελεχών με πλήρη αποδοχή από αυτά του συστηματικού ελέγχου των πηγών εισοδήματός τους. 

• Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων με μετρητά. Άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις επιχειρήσεις και δημιουργία Τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων που θα υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των οικονομικών αρχών. 

• Τα ΜΜΕ τίθενται υπό πλήρη έλεγχο της κοινωνίας με διοικήσεις που θα συμμετέχουν εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και εκπρόσωποι που ορίζονται από γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων. Οι μέτοχοί τους συμμετέχουν στη λήψη μόνο των αποφάσεων που αφορούν την οικονομική διαχείριση. 

• Η αγροτική παραγωγή κατευθύνεται για τις ανάγκες διατροφής του πληθυσμού. Άνεργοι από τις πόλεις μεταφέρονται σε αγροτικές περιοχές με παροχή στέγης και τροφής για τις ανάγκες της παραγωγής. 

• Η βιομηχανική παραγωγή περνάει κάτω από την κρατική εποπτεία με πλήρη σχεδιασμό της παραγωγής και με γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού. 

• Θέσπιση οργάνου με αρμοδιότητες εισαγγελέα που θα έχει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και των κυβερνητικών και των επιχειρηματικών στελεχών. Τα μέλη του οργάνου θα έχουν θητεία το πολύ ετήσια και θα επιλέγονται με κλήρωση από ένα σύνολο έμπειρων εκπαιδευμένων οικονομικών δικαστών τα οποία και θα ανανεώνονται τακτικά. Τα μέλη του οργάνου θα υπόκεινται σε πλήρη οικονομικό έλεγχο μετά τη λήξη της θητείας τους από την επόμενη διοίκηση. 

• Οι επιχειρηματίες μέτοχοι των Ανωνύμων εταιρειών να είναι υπεύθυνοι και με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη των επιχειρήσεών τους. Πλήρης ονομαστικοποίηση των μετοχών των εταιρειών. Η αρμοδιότητα της απαλλαγής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. των επιχειρήσεων να περάσει από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων σε συνελεύσεις εκπροσώπων κοινωνικών φορέων με εισηγητή και ελεγκτή το παραπάνω όργανο. 

• Αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα επιχειρηματικά κέρδη στο 35% με περικοπή των φοροαπαλλαγών. 

• Πλήρης απαγόρευση ιδιωτικών επενδύσεων στο χώρο της υγείας και της παιδείας. Εθνικό Σύστημα Υγείας για όλο το λαό με κάλυψη των δαπανών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους με ευθύνη του κράτους. Προσανατολισμένη στην παραγωγή τριτοβάθμια εκπαίδευση, με γνώμονα τις ικανότητες και τις επιθυμίες των υποψηφίων σπουδαστών. 

• Σύσταση Κεντρικής επιτροπής κρατικών προμηθειών που θα έχει τον πλήρη έλεγχο των πάσης φύσεως προμηθειών του κράτους και των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Τα μέλη του οργάνου θα έχουν θητεία το πολύ ετήσια και θα επιλέγονται με κλήρωση από ένα σύνολο έμπειρων εκπαιδευμένων οικονομικών στελεχών τα οποία και θα ανανεώνονται τακτικά. Τα μέλη της επιτροπής υπόκεινται σε πλήρη οικονομικό έλεγχο. 

• Ποινική δίωξη όσων μέχρι σήμερα αποδεδειγμένα συμμετείχαν στην κλοπή της δημόσιας περιουσίας. Αναστολή της διάταξης του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών και έρευνα σε βάθος εικοσαετίας. Διώκονται όχι μόνο οι δωρολήπτες αλλά και οι δωροδοκούντες επιχειρηματίες. Έρευνα και για τα τεράστια σκάνδαλα των ιδιωτικοποιήσεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι σήμερα. 

• Εκλογές με πλήρη αποκλεισμό όσων μέχρι σήμερα έχουν διατελέσει σε κυβερνητικές θέσεις, και σε ηγετικές θέσεις κομμάτων που έχουν κυβερνήσει. Οργάνωση των πολιτικών κομμάτων με δημοκρατικές διαδικασίες που θα καθιερωθούν με καταστατικό λειτουργίας που θα εγκριθεί από το λαό και θα έχει ισχύ συνταγματικής διάταξης. Απαγόρευση στους υποψήφιους βουλευτές να κάνουν προσωπική προεκλογική εκστρατεία, με παραχώρηση χρόνου στα ηλεκτρονικά και χώρου στα έντυπα ΜΜΕ. Αυστηρά περιορισμένη δημόσια χρηματοδότηση των κομμάτων και απαγόρευση ιδιωτικής χρηματοδότησης και τραπεζικού δανεισμού. Παραχώρηση σε μόνιμη βάση χρόνου προβολής των πολιτικών θέσεων των κομμάτων στα ΜΜΕ. 

• Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή κόμματος σε εκλογές είναι η αποδοχή του συγκεκριμένου πλαισίου λειτουργίας του κράτους στα πλαίσια τροποποίησης του Συντάγματος που θα εγκριθεί από το λαό με δημοψήφισμα. 

Σε τελική ανάλυση θα είμαστε που θα είμαστε φτωχοί. Τουλάχιστον ας χαράξουμε μια πορεία κατάργησης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής..

Πηγή: http://www.press-gr.blogspot.com/2012/01/blog-post_7143.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου